Způsoby plnění PŠD

Všechny děti, které mají české státní občanství, bez ohledu na jejich ostatní státní občanství, musí plnit povinnou školní docházku v České republice. Povinná školní docházka otevírá českým dětem dveře možností v České republice.

České děti mohou plnit povinnou školní docházku v zahraničí těmito způsoby:

  • navštěvují zahraniční školu a na své kmenové škole v ČR mohou dělat zkoušky, pokud o to jejich rodiče zažádají ředitele školy
  • navštěvují českou školu při diplomatické misi nebo konzulátu, která má stejný režim jako škola v ČR, tj. vyučování, zkoušení, testy...pouze v Moskvě v Rusku, jinde není možnost
  • navštěvují Evropskou školu, která působí na základě Úmluvy o statutu Evropských škol (Evropská škola není škola v Evropské unii, jedná se o školu pro děti delegátů EU)
  • nenavštěvují školu, protože škola v místě jejich pobytu neexistuje, ale plní si docházku individuální výukou doma a na české škole mohou dělat zkoušky, pokud o to jejich rodiče požádají ředitele školy.

Vaše dítě ale musí být zapsáno k povinné docházce na kmenové škole v České republice.

© červenec 2012 Multiglot

© 2011 SayR