Nostrifikace

Nostrifikace je uznání vzdělání ze školy mimo školy akreditované Ministerstvem školství ČR. Podrobné a aktuální informace najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Existují dva druhy nostrifikací:

  • U států, které uzavřely s ČR dohodu o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, získáte osvědčení. Seznam států, které tuto dohodu mají naleznete na webových stránkách www.msmt.cz, mezinárodní vztahy, uznávání vzdělání, seznam mezinárodních smluv. Například Polsko, Slovensko, Německo a Maďarsko tuto smlouvu mají. Je nutné se zaměřit, jaké vzdělání smlouva upravuje. Často se jedná o universitní vzdělání a diplomy. Mezinárodní smlouva se Slovenskem upravuje uznání vzdělání ze Slovenska v ČR. Pokud tedy studuje vaše dítě základní školu na Slovensku, nebude mu nařízena žádná nostrifikační zkouška.
  • U států, které tuto smlouvu nemají, se nařizuje srovnání studijních programů:

    Musíte doložit ověřené výstupní materiály školy, se superlegalizací (tzv. apostila, některé státy mají zjednoduššený proces, seznam najdete na www.msmt.cz pod mezinárodními smlouvami), s překladatelským razítkem, často musíte na originálech mít úředně ověřený podpis ředitele školy k získání apostily. Proto je nutné si podmínky ujasnit ještě před tím, než papír o vzdělání získáte.

    Pokud všechno doložíte, pracovník krajského úřadu váš studijní program porovná s podobným studijním programem, který se studuje v ČR.

    Pokud najde, že něco jste měl studovat, ale nestudoval, nařídí rozdílovou zkoušku. Takže například u nostrifikace maturitní zkoušky z ciziny počítejte vždy s maturitní zkouškou z češtiny a literatury, kterou budete mít nařízenou krajským úřadem k tomu, aby vám maturitu uznali v ČR.

Pokud úřad zjistí velké rozdíly, nostrifikaci zámítne. Pokud nařídí zkoušku a vy ji neuděláte úspěšně, celou nostrifikaci také zamítne.

Uznání vysokoškolského vzdělání

rozhoduje veřejná vysoká škola, která zajišťuje podobný program.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR