Neplnění povinné školní docházky

Každé dítě, které získalo český rodný list před svými 17. narozeninami, musí být rodiči přihlášeno k plnění povinné školní docházky.

Pokud jste dítě řádně nezapsali, musíte si sami rozmyslet následující:

  • Chcete se do ČR vracet a nechat svému dítěte možnost se rozhodnout, že může třeba žít v České republice?
  • Chcete, aby vaše dítě mělo plnou gramotnost v českém jazyce?

Pokud jste odpověděli ano na obě otázky, potom co nejdříve zatelefonujte řediteli vaší spádové školy a vysvětete mu, že žijete v zahraničí a dítě jste zapomněli zapsat k povinné školní docházce.

Pokud se nikdy nechcete do ČR vracet a nechcete, aby se vaše dítě učilo česky, potom školní docházku řešit nemusíte, nikdo vás nahánět pravděpodobně nebude, ale zavíráte dítěti cestu k plnohodnotnému životu v ČR.

Pokud jste se rozhodli situaci řešit, kontaktujte ředitele školy, kterou si vyberete nebo která je spádová podle vašeho bydliště. Ředitel školy nemusí mít s vaší situací zkušenost, moje osobní doporučení je obrátit se i na Krajský úřad, odbor školství, pod který spadá škola, na kterou dítěte chcete zapsat. Paní na školním úřadě s vámi situaci budou řešit a budou se snažit pro vaše české dítě udělat maximum. Paní z Krajského úřadu, odboru školství (oddělení pro základní školství) bude situaci konzultovat i s ředitelem vaší školy, aby se předešlo případných nesrovnalostem a nedorozumněním. Mějte na paměti, že někteří ředitelé s případem jako vy nikdy nemuseli setkat, buďte tedy tolerantní a sami si aktivně vyžádejte konzultaci na Krajském úřadě.

V okamžiku, kdy máte dítě zapsané k povinné docházce, počítají se mu roky splněné povinné školní docházky, i přesto, že žádné zkoušky nedělá.

Školní docházku většinou nelze uznat zpětně (ale paní na úřadě se snaží najít vyjímky, jak vám uznat roky strávené na škole v zahraničí). Vaše dítě musí být vedeno v evidenci po dobu 9 let, maximálně do konce školního roku, ve kterém dosáhlo 17 let. Takže zapíšete-li k povinné školní docházce dítě ve věku 10 let, bude vedeno v povinné docházce do 30. června, do svých 17 let. (dítě nebude mít splněnou PŠD, ale další roky na základní škole vedoucí ke splnění 9 let bude dobrovolná aktivita).

© srpen 2012 Multiglot

© 2011 SayR