Nejčastější dotazy ohledně školní docházky


Žijeme v USA a máme tři děti (9, 7 a 5 let), všechny mají české občanství, chodí do školy v USA, ale neumí česky. Povinnou školní docházku jsme neřešili, ale plánujeme se vracet do ČR. Jak bychom měli postupovat?


Nyní žijeme v Erytrei, máme 8 letou holčičku, kterou vzděláváme doma. Nikde není oficiálně zapsána k povinné školní docházce a chceme se vracet zpět do ČR.

Pokud se vracíte ze zahraničí, ale vaše dítě nikdy nebylo zapsáno na kmenové škole k plnění školní docházky, budete muset vaše dítě dodatečně zapsat k plnění povinné školní docházky ve vaší spádové základní škole (jiné základní školy vás nebudou ochotní přijmout). Spojte se co nejdříve s ředitelem školy a situaci s ním proberte. Pokud chodilo do školy, připravte si ověřené kopie vysvědčení s apostilou a překladem s doložkou soudního překladatele. Ředitel školy rozhodne, že vaše dítě musí složit zkoušku ze všech předmětů kromě výchov a zařadí jej podle jeho znalostí. Ředitel školy poté rozhodne, kolik let povinné školní docházky dítěti započítá. V závažných případech nemusí započítat žádný rok. Většina ředitelů nemusí mít zkušenost s dětmi, které nebyly zapsány k PŠD. Osobně doporučuji se zeptat osobně i na našem místní Krajském úřadě, odboru školství, který je školícím orgánem pro ředitele škol, takže i oni mohou ředitele kontaktovat a poradit mu, co a jak postupovat. Nezapsání dítěte do školy není přímo řešeno zákonem (jedná se o nezákonné jednání rodičů, nelze jej tedy hledat v zákonech a vyhláškách). Každý Krajský úřad k tomuto může přistupovat jinak, ale používají se pravidla o individuálním vzdělávání v zahraničí. (to je, většinou vám uznají do povinné školní docházky všechny roky, které dítě prokazatelně trávilo v zahraniční škole nebo individuálním studiem). Každopádně zkomplikujete dítěti přestup do české školy, bez dostatečné znalosti češtiny nejde úspěšně zvládnout nejen výuku češtiny, ale ani ostatních předmětů.


Zapsali jsme naše dítě k povinné školní docházce, ale nemáme čas letos přijet na zkoušku, kterou jsme si domluvili ve dvouletých intervalech. Jak postupovat, dcera by skládala zkoušky za 6. třídu.


Dítě neudělalo zkoušku z češtiny, ale nemůžeme zůstávat v ČR na opravnou zkoušku.

Je dobré kontaktovat ředitele školy. Vaše dítě nemusí dělat zkoušky, pokud se nedostavíte na zkoušky do října následujícího školního roku, tedy za 2 roky plus 4 měsíce, dítě bude vedeno jako dítě, které neskládá zkoušky na české škole. Dítě bude mít splněnou povinnou školní docházku. Po devíti letech nebude mít ale ukončené základní vzdělání. Základní vzdělání mu bude uznáno až po žádosti o nostrifikaci základního vzdělání získaného na škole v zahraničí a složení nostrifikačních zkoušek z češtiny, občanské výchovy ČR, dějepisu ČR a zeměpisu ČR za druhý stupeň základní školy. Nostrifikační zkoušky se nenařizují u dětí, které chodily na školu na Slovensku. Slovensko a ČR má bilaterální dohodu o uznávání vzdělávání.


Zapsali jsme dítě k povinné školní docházce, ale nikdy jsme nejeli na žádnou zkoušku, ředitel nás prý vyřadil z PŠD. Chceme se vracet do ČR a dítě by mělo chodit na střední školu.

Vaše dítě má splněnou povinnou školní docházku, ale nemá ukončené základní vzdělání. Povinná školní docházka je povinná, nejde z ní omluvit, přerušit, ukončit, škola nemůže žáka vyhodit z povinné školní docházky a nelze ji splnit v zahraničí bez zápisu na české kmenové škole. Základní vzdělání mu byde uznáno až po žádosti o nostrifikaci základního vzdělání získaného na škole v zahraničí a složení nostrifikačních zkoušek z češtiny, občanské výchovy ČR, dějepisu ČR a zeměpisu ČR za druhý stupeň základní školy. Dítě nemůže být přijaté na střední školu bez ukončeného základního vzdělání v ČR - nejprve musíte požádat o nostrifikaci, potom složit zkoušky a teprve potom se hlásit k přijímacím zkouškám na střední školu.Můžu se zapsat na speciální kurz k doplnění vzdělání na základní školu? Nemám splněnou povinnou školní docházku, rodiče mě nikdy v ČR do školy nezapsali.

Podle § 60 školského zákona může základní škola nebo střední škola organizovat pro občany, kteří nezískali základní vzdělání, kurzy pro získání základního vzdělání. Tyto kurzy jsou organizovány pro občany, kteří sice mají splněnou povinnou školní docházku, nezískali však základní vzdělání, tj. ukončili povinnou školní docházku v nižším než v devátém ročníku základní školy. Absolvováním tohoto kurzu nelze doplnit chybějící roky povinné školní docházky. Naopak ten, kdo povinnou školní docházku splněnou nemá, nemůže být do tohoto kurzu vůbec zařazen.


Nechceme se vracet zpět do ČR, naše dítě nebylo u zápisu. Musíme k zápisu?

Pokud se nikdy a opravdu nikdy nehodláte vracet do ČR, dítě samozřejmě k zápisu nemusí. Zavíráte mu ale možnost života v České republice v budoucnu. Osobně si myslím, že nikdy nevíte, co se může stát a jak se vaše dítě bude chtít rozhodnout v budoucnu. Myslím si, že jeden telefonát řediteli není tak náročný a dítěti ponecháváte zadní dvířka pro budoucnost.


Co se stane, pokud k zápisu nepůjdeme?

Podle nových pravidel se vám nestane nic. Nikdo vás hledat už nebude. Osobně si myslím, že nikdy nevíte, co se může stát a jak se vaše dítě bude chtít rozhodnout v budoucnu. Myslím si, že jeden telefonát řediteli není tak náročný a dítěti ponecháváte zadní dvířka pro budoucnost.


Je kolem nás spousta českých známých a nikdo nikdy o české škole nemluvil.

Jsou dvě možnosti. Asi jste se neptali a kdo se neptá, nic se nedoví. Druhá možnost je, že vaši známí o tom neví. Neexistují statistiky, kolik dětí v zahraničí nebylo na zápisu na českou školu. Podle zkušeností a žádostí a množství dotazů na Krajské úřady odbory školství, hodně rodičů zápis řeší a zkoušky v Čechách jejich děti dělají.


© srpen 2012 Multiglot

© 2011 SayR