Psaní pro předškoláky

(v budoucnu nadpis bude vstup na samostatnou stránku s materiály)

Jakým písmem vaše dítě bude psát?

Multík a Glotík jsou přesvědčeni, že české děti by měly mít dobrou znalost tiskacího hůlkového písma, tiskacího malého písma a českého normalizovaného psacího písma. Pokud budete mít pocit, že české kudrlinky u normalizovaného písma nechcete dítěti vůbec představit, potom se můžete domluvit s vaším vyučujícím na vaší české škole, že byste rádi vyzkoušeli Comenia Script. Je ale na dané škole, jestli vaše přání bude akceptovat. Na internetu lze najít seznam škol, které toto písmo alternativně vyučují. Předškolní děti by měly zvládnout napsat minimálně svoje jméno a příjmení hůlkovým písmem a poznat alespoň některá písmena české abecedy. Dodržujte správné držení tužky.

Comenia Script

Určitě víte, že Comenia Script byl schválený jako alternativa normalizovanému psacímu písmu a běží na některých školách zkušebně. Myslíme si, že jelikož Comenia Script je velmi podobný tomu, do čeho se rozvine většina dětských rukopisů časem, nebudeme pro něj připravovat materiály. (aneb je spousta důvodů, proč by děti měly věnovat čas normalizovanému rukopisu.) Pro rodiče, kteří se rozhodnou pro své dítě používat Comenia Script - toto písmo zatím nemá veřejnou, snadno dostupnou a finančně přijatelnou metodiku. Nekoupíte (nebo je opravdu musíte pracně shánět) sešity a ostatní pomůcky (některé věci najdete ke koupi v odkazu, ale například balíček bez sešitů vás příjde na tisíc korun). Každopádně možná, že právě vy můžete být s Comenia Scriptem spokojení. Pokud vás toto písmo zaujalo, více informací můžete získat na stránce jejich tvůrců.

Psací české normalizované písmo

Učte české děti psát klasickým normalizovaným psacím napojovaným písmem. České normalizované písmo není komunistický přežitek, ale jasně vypracovaná metodika, která zohledňuje vývojový stav dítěte.
Možná, že se ve vaší zahraniční škole klasické vázané psací písmo už neučí. Není to ale kvůli tomu, že je špatné, ale kvůli tomu, že se netestuje. A co se netestuje, je ztráta času učit! Učitelé, zejména v USA, jsou tlačeni, aby děti měly výsledky na standardizovaných testech, které se odpovídají formou a, b, c....takže je úplně jedno, jestli dítě umí psát nebo ne. Bere se ohled na to, aby se dítě zbytečně nazatěžovalo, nestresovalo a neupadávalo mu sebevědomí. U děti se rozvíjí "falešný" pocit kreativity a od dětí se očekává velmi málo!
Výhody českého psacího písma:

 • děti se umí lépe vyjádřit, protože u psaní musí přemýšlet, co píšou
 • děti lépe ovládají gramatiku = musí u psaní více přemýšlet
 • pomáhá rozvoji jemné motoriky
 • děti jsou pečlivější a dokáží se delší dobu soustředit
 • slovo má začátek a konec, mezery oddělují slova, nikoli písmena a slovo se stává základním stavebním kamenem vět.
 • každý časem poleví v úpravě písemného projevu. Pokud se děti nenaučí psát hezky, jejich písemný projev za pár let bude naprosto nepřijatelný.
 • nácvik rozvíjí u dětí sebedisciplínu (není to hned a musí se snažit)
 • pěkný psaný projev u dítěte podporuje sebevědomí (něco dokázaly, co se musely snažit)
 • psané písmo je oknem do duše a je naprosto individuální
 • děti se umí podepsat

  Tiskací hůlkové písmo

  Děti ve většině případů začnou psát v předškolním věku tiskací hůlkové písmo nápodobou a spíš ho kreslí, než píší. Je dobré dítě naučit držet tužku a snažit se, aby psalo didakticky správně (zprava do leva, nechávalo mezery mezi slovy, psalo uvolněným zápěstím, správně drželo tužku apod.) Děti předškolního věku se většinou chtějí naučit napsat své vlastní jméno, aby se uměly podepsat na své obrázky. Nedoporučuji intenzívně zahajovat výuku hůlkového písma, pokud o to dítě samo nejeví zájem (a pokud jeví, potom didakticky správně!), je lepší, pokud dítě nejprve zvládne psací písmo. Pokud děti začnou využívat tiskací písmo, nejsou ochotné akceptovat písmo psací, protože je složité a dítě výuku psacího písma bojkotuje. Dítě ztratí motivaci a kouzlo "učím se psát" zmizí.

  Tiskací písmo

  Většina lidí dříve nebo později umí perfektně tiskací písmo. Tiskací písmo nám obklopuje při čtení knih, v televizi nebo na ulici. Tiskacímu písmu se člověk nemusí učit, protože ho formuje nápodobou. Pokud vaše dítě nikdy nemělo výuku psacího písma a umí pouze tiskací:

 • většinou je velký počet gramatických chyb a horší úprava psaného projevu
 • děti mají problémy v matematice a geometrii (hůře se soustředí a mají hůře rozvinutou jemnou motoriku ve srovnání s dětmi, které píšou psacím písmem)
 • děti neoddělují slova mezerou nebo nechávají skoro stejnou mezeru mezi slovy i písmeny, takže věta je špatně čitelná.
 • velká část dětí nepíše, ale kreslí písmena. Špatně drží tužku.
 • děti mohou mixovat velká a malá písmena v textu podle toho, co se jim lépe píše a tím totálně ignorovat pravidla pravopisu.
 • naučit se psát tiskací písmo vyžaduje méně úsilí

  © 2012 Multiglot

 • © 2011 SayR