Znaková řeč v bilingvní výchově

Pro rodiče dětí ve věku 5 – 36 měsíců bych ráda zdůraznila zajímavou kombinaci dvou jazyků a znakové řeči. U malých děti, které neumí mluvit, slouží znakování k vyjádření svých potřeb. U dvojjazyčných dětí navíc slouží jako most mezi oběma jazyky, kterým je dítě vystaveno.
Mléko může být mléko, nebo milk, podle toho, jestli ho nabízí máma či táta. Ale znak pro mléko je stejný v obou jazycích – znak, který připomíná dojení krávy. (V obou jazycích používáte jeden systém znaků, například americkou znakovou řeč)

U jednojazyčných i vícejazyčných dětí má znakování tyto výhody:

  • pevnější vazba mezi dítětem a rodiči, protože rodiče dítěti rozumí, co chce a dítě se umí vyjádřit gesty v předřečovém období
  • čím více gest dítě používá ve věku 14 měsíců, tím větší slovní zásobu má ve věku 36 měsíců
  • používání gest nutí rodiče, aby se více soustředili na dítě. Mluví pomaleji, jednodušeji a srozumitelněji. Dítě tedy dostává informace v dobře přijatelné podobě
  • rodiče, kteří s dětmi znakují, věnují dětem více času. Dětem se tedy dostává většího množství slov a gest, které nastartují lepší jazykový rozvoj
  • dítě chápe, že existuje více možností, jak se vyjádřit – gesty nebo mluveným slovem

Co je znaková řeč v bilingvní výchově

Znaková řeč, o které budeme hovořit, má základy v americké znakové řeči, ale je přizpůsobena a zjednodušená pro děti, neobsahuje gramatiku. Zahrnuje tyto prvky:

  • Komunikace symbolickými gesty – znak pro mléko, znak pro miminko apod.
  • Ukazování prstem na objekt zájmu a zpětná vazba od rodiče – dítě má hlad, ukáže na sušenky na stole a máma přijde a sušenku mu podá. Děti začínají ukazovat v období 9 měsíců až roku, a ukazováním komunikují (chci sušeku), kladou otázky (co to je?) a komentují (tohle nechci, chci tamto).
  • Vlastní gesta, která jsou v rodině, nebo které si dítě vytvořilo a kterým rodina rozumí – například přinese do kuchyně svoje tenisky – chce jít na procházku
  • Ostatní obecně užívaná gesta – pro ano, ne, ahoj apod.

Se znakovou řečí můžete začít od 5. měsíce, aktivně používejte slova doplněná gesty a pečlivě sledujte, zda vaše dítě pro určitou věc nebo činnost nemá svůj vlastní znak. Pokud ano, začněte jej aktivně používat taky. Dítě nebude pravděpodobně do svých 7. měsíců vaše znaky napodobovat. Znak dítě chápe, ale do 7 měsíců nemá dostatečně vytvořenou motoriku k tomu, aby znak umělo udělat. (Děti, jejichž rodiče jsou hluší a znaky jsou hlavní formou komunikace, první srozumitelný znak udělají v 8.5 měsících. U slyšících dětí neslyšících rodičů mluvíme o bimodálním bilingvismu - děti se učí českou znakovou řeč a českou mluvenou řeč. Jedná se o velmi specifickou formu dvojjazyčnosti.)

Další informace a doporučení najdete v naší publikaci Znaková řeč v bilingvní výchově.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR