Dvojjazyčné české děti žijící v Čechách

Pokud rodina žije v prostředí, kde by se dítě za normálních okolností nesetkávalo s cizím jazykem, situace výchovy nebo výuky cizího jazyka je uměle vytvořená, mluvíme o záměrné dvojjazyčnosti.
Do této kategorie patří čtyři skupiny rodin:
- rodiny, které se rozhodly začít děti učit jazyk, protože věří, že je to výhodné a celkově prospěšné pro dítě
- rodiny, které se vracejí po dlouhodobém pobytu v zahraničí do ČR a chtějí i nadále udržet jazyk, kterému děti již byly přirozenou cestou vystaveny
- rozvedené rodiny, kdy rodič, který byl nositelem cizího jazyka, již není dostatečně přítomný a tedy dítě již nemá motivaci jazyk rodiče používat, ale rodič, který má dítě v péči, chce jazyk druhého rodiče udržet
- nešťastné rodiny, kdy došlo k úmrtí jednoho rodiče, který byl nositelem druhého jazyka, a existují důvody, aby děti nadále jazyk tohoto rodiče uměly - prarodiče apod.

Rodiny, které se rozhodly učit cizí jazyk (děti nejsou a nebyly vystaveny jazyku přirozeně)

Kdy začít:
- v prvním období – to je po narození do 9. měsíce, pokud má rodina dostatek zdrojů a materiálů
- v druhém období – to je mezi 4. a 7. rokem dítěte

Důležité:

 • Rodiče by měli zajistit jazykovou výuku rodilým mluvčím – pokud má učitel přízvuk, gramatické chyby a ubohou slovní zásobu, dítě se naučí mít přízvuk, dělat gramatické chyby a nerozvine si slovní zásobu.
 • Při výuce se musí používat výhradně cizí jazyk, jinak dítě nebude mít snahu se v daném jazyce vyjádřit – projde mu i jeho mateřský jazyk. Toto pravidlo by mělo platit až do doby, než dítě se začne učit číst a psát v cizím jazyce. Tedy konverzační hodiny vést čistě v cizím jazyce, doprovázené hudbou, rytmikou, básničkami, obrázky, pohybovými aktivitami a případně výtvarnou činností. V době, kdy dítě se začne učit číst a psát, je dobré gramatiku a jednotlivé jevy vysvětlit česky a teprve poté je využívat v hodinách konverzace.
 • Dítě by mělo mít pouze konverzaci minimálně ještě dva roky poté, co se naučí číst a psát ve svém mateřském jazyce.
 • Výuka jazyka má nejlepší efekt, pokud v prostředí cizího jazyka stráví dítě 20 procent doby, kdy nespí. Úseky s jednou aktivitou by neměly být delší než 30 minut.
 • Pokud rodiče skončí výuku dítěte do 7. roku věku dítěte a dítě jazyk dále nepoužívá, dítě jazyk zapomene.

Volné, uvolněné metody

Hlavní jazyk komunikace v rodině je čeština bez ohledu na to, jak dobře další jazyk rodiče umí.

Lokalita:

Dítě má další jazyk (angličtinu, arabštinu apod.) spojený s určitou lokalitou - s návštěvou cizojazyčných míst při cestování a s výukou ve školce nebo v jazykovém kroužku. Rodiče mají aktivní roli při pomoci dítěte s domácí přípravou na výuku nebo pomoci při cestování. Při této formě dojde z počátku k pasivní dvojjazyčnosti, kdy dítě bude rozumět, ale nebude aktivně mluvit.

Čas a osoba:

Dítě má další jazyk spojený s určitou dobou v každodenním životě – např. odpoledne, v průběhu hlídání (například cizojazyčná au-pair, studentka angličtiny docházející domů s cílem představit dítěti angličtinu) nebo při cílených aktivitách s rodiči, které probíhají v cizím jazyce.

Podpůrná media:

Další podpůrná strategie je strategie bohatá na media – cd, dvd, knihy, časopisy, Internet, počítačové hry v kombinaci s aktivním používáním jazyka s jinou osobou. Pasivní sledování televize sebelepšího pořadu jazyk nenaučí do formy aktivního používání. Tato strategie je sice pouze podpůrná a jenom doplňuje celkovou výchovu v cizím jazyce, ale bez knih, CD a Internetu se kvalitní přístup k cizímu jazyku neobejde.

Striktní metoda

Rodič komunikuje svým nemateřským jazykem na dítě (neplatí pro bilingvní rodiče s více mateřskými jazyky!!!!)
Někteří autoři budou stavět na tvrzení, že jeden rodič, který ovládá perfektně jazyk, by měl mluvit na dítě pouze daným cizím – minoritním jazykem, který je cílový, aby se dítě naučilo. Touto strategií se uměle vytváří situace jeden člověk jeden jazyk(anglicky OPOL – one person, one language). Tato strategie byla často ukázána jako nevhodná, protože při ní rodič, který mluví naučeným jazykem, přichází o možnost s dítětem komunikovat a hrát si na mateřské úrovni, na úrovni svého nejpřirozenějšího jazyka. Pokud rodič se přece jenom rozhodne používat nemateřský jazyk, ale nemá velmi dobrou a aktivní znalost cizího jazyka, komunikuje s dítětem v jednodušších větách a pouze o základních věcech. Děti s tímto rodičem zpětně komunikují také v jednodušších větách a pouze a základních aktivitách – což je logické, protože nemají dostatečné podněty k vybudování pevné a bohaté slovní zásoby. Rodič i dítě se v tomto případě mohou a zákonitě jednoho dne budou cítit emocionálně ochuzeni.

V tomto případě začněte s dítětem používat volnou metodu dvojjazyčné výchovy. Je pravda, že v této situaci vaše dítě bude ovládat cizí jazyk trochu méně než dítě, kde jsou rodiče z různých jazykových prostředí, ale cílem není vychovat perfektně dvojjazyčné dítě, cílem je dítěti dát dobré základy nejen v jazyku, ale i ve vazbě mezi rodiči a zejména důvěru dítěte v rodiče.

Rodiny, které se vracejí do ČR, rozvedené rodiny nebo kdy jeden rodič zemřel

Pro aktivní používání cizího jazyka je nutná motivace, která je jiná pro každou věkovou skupinu dětí.
Zde vám nabízím pár možností, co dělat, pokud máte dítě do 5 let věku (pro ilustraci je uvedena španělština):

 • kupte si zvířátko a domluvte se, ze kdo chce byt se zvířátkem, musi mluvit španělsky, protože váš pes (kočka, poník, papoušek) jiným jazykem neumí. Pokud budete mít pejska, naučte ho pokyny ve španělštině. Pes na české příkazy reagovat nebude a děti budou nuceny na něj mluvit španělsky. Pokud půjdete se psem na procházku, budete se bavit španělsky, aby pejsek věděl, o čem se bavíte.
 • hračky - vyberte s dítětem hračky, které umí jenom španělsky a při hraní s nimi používejte španělštinu
 • pokud máte možnost, jednu místnost ve vašem bytě nebo domě udělejte španělskou místnost - vystavte fotky, mapy, obrazy Španělska, mějte zde knížky ve španělštině, omalovánky, DVD a CD ve španělštině. Kdo do místnosti vstoupí, musí mluvit španělsky. Na dveře z jedné strany dejte nápis Španělsko, z druhé Česká republika. Místnost musí být útulná, aby jste v ní chtěli trávit čas.
 • španělský den - musí být vizuální a formou hry. Připravte dopisy s úkoly ve španělštině, vymyslete skřítka (maňásek), který bude vizuálně představovat, že musíte všichni mluvit španělsky. Skřítek dětem připravuje psaníčka s úkoly. Pokud je děti najdou, jedná se o španělský den a děti plní skřítkovy úkoly a mluví španělsky (aby skřítek rozuměl) - například skřítek je učí v parku kytičky nebo v zoo jména zvířátek... Skřítek vás může návštívit kdykoli chcete a zase odejít, kdykoli chcete.
 • televize - zkuste mít televizi doma pouze ve španělštině a na českou TV vymyslete speciální pravidla - například jenom u babičky apod.

  Důležité je, aby vždy byl jazyk
  - formou hry
  - vizuální - maňásek, pokoj, pes
  - následovala odměna - když děti spolupracují, pozvěte je na zmrzlinu, vyplaťte jim dětské penízky, hodně chvalte apod.
  - následovala pokuta - děti a rodiče mají stejné množství dětských penízků. Pokud kdokoli kohokoli přistihne, že mluví nesprávným jazykem (na psa česky místo španělsky, během španělského dne apod.), musí zaplatit pokutu. Kdo má určité množství penízků, může je proměnit za něco, co pro něj má hodnotu (autíčko, lístek do kina...)
  - učte se (rodiče) daný jazyk a nechce děti, aby vás zkoušely ze slovíček
  - každý den 20 minut čtěte v daném jazyce - překládejte knížky, které se dětem líbí, najděte e-knihy, dětská mezinárodní knihovna apod.

  © únor 2012 Multiglot

 • © 2011 SayR