Jazykový rozvoj u vícejazyčných dětí

0 – 9 měsíc

V tomto období dítě má pasivní znalost tolika jazyků, kolik se vyskytuje v jeho prostředí – passive bilingualism. Děti po narození jsou univerzální posluchači všech jazyků a zvuků a umí je perfektně rozlišit a to i tehdy, kdy jsou významně odlišné od jejich mateřského jazyka.

Mezi sedmým a devátým měsícem mozkové buňky, které byly schopné rozpoznávat nuance zvuků v cizích jazycích, atrofují. Pokud ale dítě slyší tyto zvuky z „dalších“ jazyků, schopnost těchto buněk je zachována do míry, že si dítě v pozdějším věku zvuky vybaví a má významně lepší schopnost daný jazyk plynule bez výrazného akcentu zvládnout. Dítě si vytvoří dostatek synapsí, aby si jazyk uchovalo. V tomto období dítě vnímá jazyk na podvědomé úrovni.
Do sedmého měsíce věku dítěte jsou všechny zvuky, které dítě přijímá koncentrovány ve stejném místě v mozku jako „první jazyk“. Všechny jazyky – například češtinu a angličtinu – dítě přijímá jako jeden jazyk. V mozku je centrum pro „první jazyk“, obvykle mateřský – v případě bilingvních podmínek více jazyků – lokalizován v levém (dominantním) čelním a levém temenním laloku (frontální a parietální). Další naučený jazyk se ukládá v pravém (nedominantním) frontálním a parietálním laloku, slouží jako záloha pro případ, že by mozek nemohl použít informace z levé poloviny mozku. (u praváků je dominantní levá hemisféra, u leváků je dominantní buď pravá hemisféra, nebo dominance není vyhraněná).
Pokud je dítě od narození vystaveno více jazykům, tyto jazyky se ukládají v dominantní hemisféře, ale jsou oddělené fyzicky.

9 měsíců - 4 roky

Děti prochází fází, kdy jazyky uložené v levé části mozku mixují.

2 – 4 rok – období stagnace

Mezi 2 – 4 rokem dochází k období stagnace, dítě se nenaučí žádný další cizí jazyk. Je to dáno tím, že šetří energii na zvládnutí svého prvního jazyka, příp. více jazyků, které jsou uloženy v levé polovině mozku. Dítě jazyk pasivně slyší a pasivně se v něm zlepšuje, ale v tomto novém jazyce nemluví až do věku 4 let. V období třech až pěti let mají dvojjazyčné děti alespoň jeden jejich jazyk zvládnutý na úrovni jednojazyčných dětí.

4 – 7 let věku dítěte

V tomto období je výborná doba začít další cizí jazyk, druhý jazyk u monolingvních dětí, třetí jazyk u bilingvních děti. V sedmi letech končí schopnost mozku produkovat synapse v oblasti jazyků. Po sedmi letech už dítě a dospělý staví na tom, jaké synapse v mozku mají.

8 let až neukončeno v dospělosti

- osmileté dítě a dospělý člověk mají stejné množství synapsí a stejnou váhu mozku – 2800 gramů - dospělý člověk lépe využívá zkušenosti a hledá v nově se učícím jazyku známé vzorce a lépe porozumí gramatickým jevům. - děti využívají více experimentování a přeskakování při učení jazyka.
Dospělí myslí jazyk, děti cítí jazyk.

Problém u pubertálních dětí bývá motivace – vnitřní a vnější – přežití v cizím prostředí versus podmínka zápočtu, zkušenosti s tresty a odměnami na to, že umím/neumím jazyk…

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR