Strategie přístupů k vícejazyčnosti

Jeden člověk jeden jazyk / One Person = One language, zkratka OPOL

Tato strategie vychází z předpokladu, že dítě přijme jazyk přirozenou cestou, protože má velkou motivaci komunikovat s člověkem. Jelikož tento člověk používá nějaký jazyk, dítě musí ke komunikaci s ním si osvojit jeho jazyk. Člověk vždy mluví na dítě tímto svým (nejlépe jeho mateřským) jazykem.
Tato situace je typická u jazykově smíšených rodin, kdy například matka dítěte na dítě mluví česky a otec anglicky. Tato strategie jde uplatnit například ve školkách s výukou cizího jazyka, kde mají rodilého mluvčího nebo paní učitelku, která na děti mluví pouze cizím jazykem.

Minoritní jazyk doma / Minority language at home, zkratka mL@H

Pokud oba rodiče mluví jazykem, který je v prostředí, kde žijí minoritní, strategie, že používají jejich jazyk v komunikaci doma, a jazyk prostředí kdykoliv jsou venku, má své výhody a nevýhody. Tato strategie předpokládá, že v okamžiku, kdy se zaklapnou dveře domu, děti a rodiče vedou konverzaci v nemateřském jazyce. Výhodou této strategie je, že dítě je vystaveno intenzivně jazyku od narození v aktivní formě. Dítě tedy v prvním roce života, pokud není dáno do jeslí, nemusí jazyk prostředí přijímat pouze pasivně – poslechem v obchodě, na poště, z radia. Nevýhoda v tomto přístupu je, že dítě už od malinka ví, že se s ní rodiče budou bavit oběma jazyky. V okamžiku, kdy dítě začne mít pocit, že jazyk prostředí má větší váhu, je pro život důležitější, začne se s rodiči bavit jazykem prostředí i doma. Pokud rodiče přistoupí na komunikaci v jazyce prostředí doma, může dojít k tomu, že dítě na svůj původní mateřský jazyk rezignuje a v budoucnu jej nebude umět vůbec.

Prostředí bohaté na multimedia

Pokud dítě žije s rodiči, kteří používají majoritní jazyk a tedy žije v prostředí, které používá jazyk rodiny, jednou z možností, jak vystavit dítě cizímu jazyku je vlivem dobře a citlivě vybraných multimedií. V tomto případě dítě může sledovat pohádky v televizi v cizím jazyce, poslouchat hudbu, hrát hry, číst knížky a využívat například Internet ke komunikaci v cizím jazyce. Tato strategie musí být doplněna dříve nebo později výukou jazyků, aby dítě jazyk používalo aktivně a gramaticky správně Pokud zvolíte tuto strategii, cizí jazyk by měl znít přirozeně. Jsou naprosto nevhodné některé televizní pohádky, kde je jazyk různě přetvořený a je málo srozumitelný. V každém případě by se rodiče měli účastnit tohoto multimediálního přístupu, aby dítěti poskytli zpětnou vazbu, komunikovali s ním, co se děje na obrazovce, četli mu knížky v cizím jazyce (spousta knížek je namluvená, má přiložené CD), pomohli mu s počítačovou hrou. Tento přístup ale neobhajuje hloupé a pasivní koukání na televizi ani závislost stavící hraní her na PC.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR