Normální vývoj řeči u dítěte

Tuto tabulku následují všechny normálně se vyvíjející děti bez rozdílu, kolika jazykům jsou vystaveny. Počet slov se bere jako součet všech slov ve všech jazycích. Většinou dítě bude v jednom jazyku mít lepší slovní zásobu.

0 – 3 měsíce

Dítě už okamžitě po porodu rozpoznává hlas matky a hlasy, které slyšelo v době nitroděložního života. Dítě se otočí hlavičku za hlasem matky a za hlasem otce. Dítě je preferuje před hlasem například porodní asistentky. Dítě vnímá nejen tón hlasu, rytmus, typické výšky a hluboké tóny v hlase matky a sekvenci hlásek. Pustíte-li dítěte z nahrávky hlas matky pozpátku, dítě na hlas nebude reagovat. Pustíte-li hlas z nahrávky, která bude vycházet z plyšové hračky, dítě se za hlasem otočí na plyšovou hračku.
Dítě reaguje na hlasité zvuky, klidná milá řeč dítě uklidní.
Dítě musí v tomto období reagovat na zvuk.

4 – 6 měsíců

Dítě se zájmem zkoumá tvář toho, kdo s ním mluví, aktivně se zapojuje do „konverzace“, usmívá se, piští, aby získalo pozornost. Dítě má odlišný pláč, když má hlad. Pokud plánujete, na konci 6 měsíce přidejte znakovou řeč pro děti a systematicky a aktivně ji používejte.

7 – 12 měsíců

Dítě rozumí svému vlastnímu jménu, rozumí frázím, které jsou doprovázeny gesty jako například pápá, nahoru. Zkouší říkat dvojslabiky jako tata, baba, nana, mama. Dítě se směje, napodobuje kašel, napodobuje zpěv s radiem a televizí.
V tomto období dítě rozumí až 50 slov, začíná říkat první slova, která jsou zpravidla názvy pro zvířátka, hračky a lidi v okolí. Dítě začíná používat znakovou řeč.

13 – 18 měsíců

Dítě žvatlá, jeho řeč vypadá jako věty. Rozumí větám typu Kde máš pupek, kde máš nos, podej mi kostičku, pokud jsou doprovázeny gesty. Dítě říká slova, ale ne vždy čistě a srozumitelně. Umí pokývnout hlavou na ano, ne. Dítě rádo tancuje do rytmu hudby. Dítě ukazuje na věci, o které má zájem. Dítě říká alespoň 5 souhlásek, obvykle m, n, b, d, g.
Dítě aktivně používá nejméně 10 slov na konci 18 měsíce.

19 – 24 měsíců

Dítě umí říct větu o dvou slovech – ješte mléko, není banán, máma pryč. Dokáže si říct o hračku, rozumí jednoduchým pokynům například Kde máš čepici. Dítě v tomto věku rozumí několikanásobně víc, než co umí říct.
Dítě aktivně používá asi 25 slov na konci 21 měsíce věku, 50 slov na své druhé narozeniny. Polovina slov, které dítě užívá, je srozumitelná.

2 – 3 roky

Dítě říká 3 slovné věty, dokáže správně udělat pokyn o dvou krocích – například Vem si medvídka a dej ho do postýlky. Zná se jméno, dokáže říct, která hračka je větší, umí hračku dát na něco, pod něco, do něčeho. Pozná obrázky v knížce, klade otázky Co je to?, hodně užívá ne. Rádo poslouchá četbě jednoduchých příběhů z knížek.
Dítě používá aktivně 50 – 200 slov, na konci tohoto období často klade otázku proč?, 75 procent slov, které dítě používá, je srozumitelných.

© 2010 Multiglot

© 2011 SayR